Bootsbörse - Schnellsuche
Anzeige

Sea-Doo RXT-X RS 300 Millenium-Yellow

€21.867

Angeboten durch:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Niederlande
+31(0)20 6947527

Alle Angebote dieses Anbieters
 

Verkäufer Kontaktieren

X
* Ihre Anfrage kann nicht verschickt werden, bitte überprüfen Sie die markierten Eingabefelder.

Dank

Wir haben Ihre Anfrage direkt an den Anbieter weitergeleitet.

Anfrage nicht versendet

Ihre Suche enthält falsche Daten oder der Server ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte laden Sie diese Seite erneut oder versuchen es später noch einmal.

Verkäufer Kontaktieren

X
* Ihre Anfrage kann nicht verschickt werden, bitte überprüfen Sie die markierten Eingabefelder.

Dank

Wir haben Ihre Anfrage direkt an den Anbieter weitergeleitet.

Anfrage nicht versendet

Ihre Suche enthält falsche Daten oder der Server ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte laden Sie diese Seite erneut oder versuchen es später noch einmal.

Marke Sea-Doo
Typ RXT-X RS 300 Millenium-Yellow
Baujahr 2022
Bootszustand Neu
Preis €21.867
Bootstyp Motor
Klasse Jetboot (PWC)
Länge 3.45 m
Treibstoff Benzin
Rumpfmaterial Anderes
Liegeplatz In verkoophaven, Niederlande
Steuerstatus Inkl. MwSt.
Breite 1.26 m
Tiefgang 0.3 m
Kieltyp anderes
Marke ROTAX
Motor-Modell 1630 ACE
Treibstoff Benzin
Treibstoffstanks 1 x 70 Liter
Rumpfform Deep Vee

Beschreibung

Het revolutionaire nieuwe en lichtere platform, gecombineerd met het Ergolock-systeem, maximaliseert de controle in alle omstandigheden.

Het revolutionaire nieuwe en lichtere platform, gecombineerd met het Ergolock-systeem, 
maximaliseert de controle in alle omstandigheden, waardoor de RXT-X de nieuwe 
maatstaf is voor prestaties op ruw water. Met de 300 pk-motor is 96 km / u slechts 
een paar seconden verwijderd 

Rear Cargo LINQ-Systeem 
Extra opslag achterin is nu mogelijk met het veilige Quick-Attach LinQ-systeem. Hiermee 
kunt u eenvoudig een brandstofcaddy en een tas, of een koelbox, aan de achterkant van 
uw waterscooter bevestigen met behulp van twee handige, geïntegreerde bevestigingspunten. 

ST3 Romp 
Of u nu met hoge snelheden op ruw offshore-water vaart, in rust in een inham hangt of gewoon 
vanaf de zijkant instapt, de bredere romp biedt toonaangevende stabiliteit dankzij een lager 
zwaartepunt en een verbeterd rompontwerp. 

Groot Zwemplatform 
De eerste waterscooter die op het water rondhing met het grootste zwemplatform in de branche. 
Vlak, stabiel en comfortabel, ideaal om aan boord te gaan, te loungen en je voor te bereiden 
op water-sporten. Creëer nog meer ruimte door de achterbank te verwijderen. 

Directe Toegang tot Opslag 
Al uw spullen zijn nu binnen handbereik. De eerste opbergruimte aan de voorkant met directe 
toegang in de branche wordt geopend door simpelweg het stuur omhoog te brengen. Geen staanplaats 
vereist. Het is de slimste waterbestendige opbergruimte die we ooit in een waterscooter hebben 
ingebouwd, die ruimte biedt voor je volgende avontuur. 

Ergolock-Systeem met Modulaire Stoel 
Het smalle racezitje plaatst je knieën dichter bij elkaar om je beter vast te houden en verbetert de 
overgang naar staand rijden. Bovendien geeft de afneembare achterbank je nog meer ruimte om
op het achterplatform te hangen, te zonnebaden of een face-to-face picknick te houden. 

ROTAX 1630 ACE-MOTOR 
De Advanced Combustion Efficiency (ACE) -technologie, die is voorzien van een externe 
intercooler, levert een hoog rendement en verbazingwekkende acceleratie. Dit is de krachtigste 
motor op een Sea-Doo die een opwindende 300 pk produceert. 

X Pakket 
Voeg het prestatiepakket toe. Met X-Sponsons voor stabiliteit in bochten en ons innovatieve 
ErgoLock-systeem met een smal racezitje, speciaal schuin geplaatste voetsteunen en 
verstelbare X-besturing, worden jij en de machine één. 

Hoge Prestaties Variabel Trimsysteem met Launch-control 
Krijg snel toegang tot het Variable Trim System (VTS) op het stuur voor een nauwkeurig afgesteld 
rijgedrag op basis van de voorkeur van de berijder, de watercondities en het aantal passagiers.
De RXT-X beschikt ook over een 30% groter bereik VTS, waardoor de berijder meer mogelijkheden 
heeft om de besturing van het vaartuig aan te passen. Plus een door het stuur geactiveerde 
launch-control voor een perfect gecontroleerde acceleratie. 

Bluetooth-Audiosysteem * 
Het eerste volledig geïntegreerde waterdichte audiosysteem in de branche houdt het plezier overal 
waar je gaat, met 100 watt totaal systeemvermogen, volledig waterdichte prestaties, Bluetooth-connectiviteit 
en externe afspeelknoppen om ervoor te zorgen dat het perfecte nummer altijd aan dek staat. 
*Optioneel beschikbaar   

Waterdichte Telefoonhouder 
Een waterdicht compartiment met geïntegreerde USB-poort * waardoor uw apparaten, inclusief 
telefoons of actiecamera's, opgeladen en klaar voor gebruik blijven - knus in een 
schokabsorberende, waterdichte houder. 
*Optioneel beschikbaar  

Intelligent Break and Reverse  (iBR) 
Erkend door de Amerikaanse kustwacht voor het verbeteren van de bootveiligheid sinds 2009 en
nu in de derde generatie, het exclusieve iBR-systeem (Intelligent Brake and Reverse) van Sea-Doo 
stelt u in staat om tot 48 m * eerder te stoppen dan een vaartuig dat niet gebruik maakt van een rem.
Met beide handen aan het stuur kunnen rijders vooruit, neutraal en achteruit schakelen voor stabiel 
en zorgeloos manoeuvreren bij lage snelheden. 

7,6 "Brede Digitale Display 
Het geheel nieuwe 7,6-inch brede digitale display biedt rijders een verbeterde gebruikerservaring 
bij het scrollen door de modi en het vinden van voertuiginformatie. Het beschikt ook over een 
automatisch dimmende achtergrondverlichting die zorgt voor een hoge zichtbaarheid bij elk licht.
Het grotere weergavegebied en grote digitale cijfers en letters, zorgt voor een betere zichtbaarheid tijdens het rijden. 

Closed-Loop Cooling System  
Deze technologie voorkomt dat corrosief zout water en schadelijk vuil de motor binnendringen, voor 
meer betrouwbaarheid en geruststelling. 

Veiligheid

  • ESP: 21867

Omschrijving Engels

The revolutionary new and lighter platform, combined with the Ergolock system, maximises control in all conditions.

The revolutionary new and lighter platform, combined with the Ergolock system,
maximizes control in all conditions, making the RXT-X the new
yardstick for performance on rough water. With the 300 hp engine is 96 km / h only
a few seconds away

Rear Cargo LINQ System
Additional rear storage is now possible with the secure Quick-Attach LinQ system. Herewith
you can easily get a fuel caddy and a bag, or a cool box, at the back of
Attach your personal watercraft using two convenient, integrated attachment points.

ST3 Hull
Whether you're cruising at high speed on rough offshore water, hanging in a cove at rest, or simply
boarded from the side, the wider hull offers leading stability thanks to a bearing
centre of gravity and an improved hull design.

Large swimming platform
The first water scooter to hang around on the water with the largest swimming platform in the industry.
Flat, stable and comfortable, ideal for boarding, lounging and getting ready.
on water sports. Create even more space by removing the back seat.

Direct Access to Storage
All your stuff is now at your fingertips. The first storage space at the front with direct access to the
access in the industry is opened by simply raising the handlebars. No pitch
required. It's the smartest waterproof storage space we've ever had in a watercraft.
built in, giving you room for your next adventure.

Ergolock System with Modular Chair
The narrow racing seat puts your knees closer together to hold you better and improves the
transition to stand-up driving. In addition, the removable rear seat gives you even more space to
hanging out on the back platform, sunbathing or having a face-to-face picnic.

ROTAX 1630 ACE ENGINE
The Advanced Combustion Efficiency (ACE) technology, which is equipped with an external
intercooler, delivers high efficiency and amazing acceleration. This is the most powerful
engine on a Sea-Doo that produces an exciting 300 hp.

X Package
Add the performance package. With X-Spons for cornering stability and our innovative
ErgoLock system with a narrow racing seat, specially angled footrests and
adjustable X-control, you and the machine become one.

High Performance Variable Trim System with Launch Control
Get quick access to the Variable Trim System (VTS) on the handlebar for fine-tuning
Driving behaviour based on the preference of the rider, the water conditions and the number of passengers.
The RXT-X also features a 30% wider VTS range, giving the rider more options.
to adjust the steering of the vessel. Plus one activated by the steering wheel
launch control for perfectly controlled acceleration.

Bluetooth Audio System *
The industry's first fully integrated waterproof audio system keeps fun everywhere
where you go, with 100 watts total system power, fully waterproof performance, Bluetooth connectivity
and external play buttons to make sure the perfect song is always on deck.
*Optionally available

Waterproof Phone Holder
A waterproof compartment with integrated USB port * allowing your devices, including
phones or action cameras, stay charged and ready to use - snug in a
shock-absorbing, waterproof holder.
*Optionally available

Intelligent Break and Reverse (iBR)
Recognized by the U.S. Coast Guard for improving boat safety since 2009 and
now in its third generation, Sea-Doo's exclusive iBR (Intelligent Brake and Reverse) system.
allows you to stop up to 48 m * earlier than a vessel not using a brake.
With both hands on the wheel, drivers can shift forwards, neutral and backwards for stability.
and carefree manoeuvring at low speeds.

7.6" Wide Digital Display
All-new 7.6-inch wide digital display offers riders an enhanced user experience
when scrolling through the modes and finding vehicle information. It also features a
automatic dimming backlight that ensures high visibility in any light.
The larger display area and large digital numbers and letters provide better visibility while driving.

Closed-Loop Cooling System
This technology prevents corrosive salt water and harmful dirt from entering the engine for
more reliability and reassurance.

Motor

  • MotorType: 1630 ACE
  • Vermogen: 300
  • Aantalmotoren: 1
  • Aantalcilinders: 3
  • tankinhoud: 70

Omschrijving Duits

Die revolutionäre neue und leichtere Plattform, kombiniert mit dem Ergolock-System, maximiert die Kontrolle unter allen Bedingungen.

Die revolutionär neue und leichtere Plattform, kombiniert mit dem Ergolock-System,
maximiert die Kontrolle unter allen Bedingungen und macht den RXT-X zum neuen
Messlatte für die Leistung auf rauem Wasser. Mit dem 300 PS-Motor ist nur 96 km / h
ein paar Sekunden entfernt

LINQ-System für hintere Ladung
Zusätzlicher Stauraum auf der Rückseite ist jetzt mit dem sicheren Quick-Attach-LinQ-System möglich. Hiermit
können Sie leicht einen Tankwagen und eine Tasche oder eine Kühlbox auf der Rückseite von
Befestigen Sie Ihr persönliches Wasserfahrzeug mit zwei bequemen, integrierten Befestigungspunkten.

ST3 Rumpf
Ganz gleich, ob Sie mit hoher Geschwindigkeit auf rauem Offshore-Wasser fahren, in einer ruhenden Bucht hängen oder einfach
von der Seite geentert, bietet der breitere Rumpf dank eines Lagers Führungsstabilität
Schwerpunkt und ein verbessertes Rumpfdesign.

Große Schwimmplattform
Der erste Wasserroller, der sich mit der größten Schwimmplattform der Branche auf dem Wasser tummelte.
Flach, stabil und komfortabel, ideal zum Einsteigen, Faulenzen und Vorbereiten.
über Wassersport. Schaffen Sie noch mehr Platz, indem Sie die Rücksitzbank entfernen.

Direkter Zugriff auf Speicher
Sie haben jetzt alle Ihre Sachen zur Hand. Der erste Stauraum an der Vorderseite mit direktem Zugang zu den
Der Zugang in der Industrie wird durch einfaches Anheben des Lenkers eröffnet. Kein Stellplatz
erforderlich. Es ist der intelligenteste wasserdichte Stauraum, den wir je in einem Wasserfahrzeug hatten.
eingebaut, die Ihnen Raum für Ihr nächstes Abenteuer bietet.

Ergolock-System mit modularem Stuhl
Der schmale Rennsitz bringt Ihre Knie näher zusammen, um Sie besser zu halten und verbessert die
Übergang zum Fahren im Stehen. Darüber hinaus bietet Ihnen der abnehmbare Rücksitz noch mehr Platz für
auf der hinteren Plattform herumzuhängen, sich zu sonnen oder ein Picknick von Angesicht zu Angesicht zu machen.

ROTAX 1630 ACE-MOTOR
Die Advanced Combustion Efficiency (ACE)-Technologie, die mit einer externen
Ladeluftkühler, liefert hohe Effizienz und erstaunliche Beschleunigung. Dies ist die mächtigste
Motor auf einem Sea-Doo, der aufregende 300 PS leistet.

X-Paket
Fügen Sie das Leistungspaket hinzu. Mit X-Spons für Kurvenstabilität und unseren innovativen
ErgoLock-System mit schmalem Rennsitz, speziell angewinkelten Fußrasten und
einstellbaren X-Steuerung werden Sie und die Maschine eins.

Leistungsstarkes variables Trimmsystem mit Startsteuerung
Schneller Zugriff auf das variable Trimmsystem (VTS) am Lenker zur Feinabstimmung
Das Fahrverhalten basiert auf der Präferenz des Fahrers, den Wasserverhältnissen und der Anzahl der Passagiere.
Der RXT-X verfügt außerdem über einen um 30% größeren VTS-Bereich, der dem Fahrer mehr Optionen bietet.
um die Steuerung des Schiffes anzupassen. Plus eine, die über das Lenkrad aktiviert wird
Startkontrolle für perfekt kontrollierte Beschleunigung.

Bluetooth-Audiosystem *
Das erste vollständig integrierte wasserdichte Audiosystem der Branche sorgt überall für Spaß
wohin Sie auch gehen, mit 100 Watt Gesamtsystemleistung, vollständig wasserdichter Leistung, Bluetooth-Konnektivität
und externe Abspielknöpfe, um sicherzustellen, dass immer das perfekte Lied an Deck ist.
*Optional verfügbar

Wasserdichte Telefonhalterung
Ein wasserdichtes Fach mit integriertem USB-Anschluss * ermöglicht Ihren Geräten, einschließlich
Telefone oder Aktionskameras, bleiben geladen und einsatzbereit - in einem
stoßdämpfende, wasserdichte Halterung.
*Optional verfügbar

Intelligente Unterbrechung und Umkehrung (iBR)
von der U.S. Coast Guard für die Verbesserung der Bootssicherheit seit 2009 anerkannt und
jetzt in der dritten Generation, das exklusive iBR-System (Intelligent Brake and Reverse) von Sea-Doo.
ermöglicht es Ihnen, bis zu 48 m * früher anzuhalten als ein Schiff, das keine Bremse verwendet.
Mit beiden Händen am Lenkrad kann der Fahrer vorwärts, neutral und rückwärts schalten, um Stabilität zu gewährleisten.
und sorgenfreies Manövrieren bei niedrigen Geschwindigkeiten.

7,6" Breites digitales Display
Komplett neues 7,6-Zoll-Breitbild-Digitaldisplay bietet Fahrern ein verbessertes Benutzererlebnis
wenn Sie durch die Modi scrollen und Fahrzeuginformationen finden. Es enthält auch eine
automatisch abblendende Hintergrundbeleuchtung, die eine hohe Sichtbarkeit bei jedem Licht gewährleistet.
Der größere Anzeigebereich und die großen digitalen Zahlen und Buchstaben sorgen für eine bessere Sichtbarkeit während der Fahrt.

Kühlsystem mit geschlossenem Kühlkreislauf
Diese Technologie verhindert das Eindringen von korrosivem Salzwasser und schädlichem Schmutz in den Motor für
mehr Zuverlässigkeit und Beruhigung.

Mehr Informationen anzeigen…

Angeboten durch:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Niederlande
+31(0)20 6947527

Alle Angebote dieses Anbieters
 

Verkäufer Kontaktieren

X
* Ihre Anfrage kann nicht verschickt werden, bitte überprüfen Sie die markierten Eingabefelder.

Dank

Wir haben Ihre Anfrage direkt an den Anbieter weitergeleitet.

Anfrage nicht versendet

Ihre Suche enthält falsche Daten oder der Server ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte laden Sie diese Seite erneut oder versuchen es später noch einmal.

Angeboten durch:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Niederlande
+31(0)20 6947527

Alle Angebote dieses Anbieters
 

Verkäufer Kontaktieren

X
* Ihre Anfrage kann nicht verschickt werden, bitte überprüfen Sie die markierten Eingabefelder.

Dank

Wir haben Ihre Anfrage direkt an den Anbieter weitergeleitet.

Anfrage nicht versendet

Ihre Suche enthält falsche Daten oder der Server ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte laden Sie diese Seite erneut oder versuchen es später noch einmal.

Services

Anzeige
X